Perfil de Facebook de GEPEC EdC Els Muntanyans:

https://www.facebook.com/gepec.elsmuntanyans

25 anys GEPEC

G.E.P.E.C.  (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes catalans), fundat l'any 1984, és l'entitat ecologista demostradament més activa, seriosa i efectiva de les comarques de Tarragona i aplega les diverses sensibilitats conscienciades pel medi ambient, la conservació dela natura i la salut i la seguretat de les persones.

 

¿Que fa el GEPEC? 

.- Lluita per la declaració d'espais naturals protegits: Serres de Prades i Montsant, Bosc de la Marquesa, desembocadura dell Francolí, prats de la Pineda de Vila-Seca, delta de l'Ebre, litoral de l'Ametla i El Perelló...

 

.- Intervé o col.labora en la gestió d'epais naturals: Salats i Muntanyans de Toredembarra, reserva natural de la desembocadura del Gaià, Projecte LIFEde l punta de la Mora...

 

.- Elabora projectes pioners de rstauració ambiental: mur verd de Tarragona, bosc de ribera del Pont d'Argentera, rstauració del riu Gaià...

 

.- Tramita centenars de denúncies, al.legacions i reursos administratius i judicials per aconsseguir millores ambientals i la modificació o retirada de projecte insostenibles: activitats extractives, abocadors, urbanitzacins, centrals elèctriques impactants, infraestructures viàries irracionals...

 

.- Realitza campanyes de sensibilització i denúncia contra activitats agressives amb el medi ambient: Caça il.legal, pesca d'inmadurs, comerç d'espècies protegides, accés motoritzat al medi natural, fabricació i consum del pvc...

 

.- Participa en coordinadores delluita ecologista: Plataforma COPALTAV, Campany Clean up the Med, ILP contra l'incineració, manifest per un desenvolupament regulat de l'energía eòlica ...

 

.- Organitza programes periòdics d'educació ambiental: cursos, conferències, excursions (programa anual Anem d'Excursió?), tallers, jornade tècniques, exposicions ...

 

.- Col.labora amb el Departament de Justícia amb el programa  TBC (Treballs en Benefici a la Comunitat), consistent en que les persones penades facin una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa, sempre i quan la persona penada hi estigui d'acord. Fins al moment han passat una treintena llarga d'ells